Goda exempel

Itakt har genom åren underlättat vardagen för många människor med exempelvis dyslexi, dyskalkyli och ADHD. Vår verksamhet gör det möjligt att hitta vägar till ett gott arbetsliv trots de hinder som kan finnas längs vägen.

Karin 37 år

”Jag älskar mitt jobb, och nu slipper jag ha ont”

Karins arbetssituation ändrades den dagen hon blev påkörd bakifrån i en bilkö. Hon drabbades av en whiplashskada. Efter en tids sjukskrivning kunde Karin gå tillbaka till sitt administrativa jobb på deltid. Men eftersom jobbet innebar mycket tid vid datorn blev Karin fort trött i nacken och insåg att något måste förändras.

Karin tar reda på att hon har rätt till så kallad arbetsplatsanpassning och får kontakt med ITAKT som hjälper Karin. Hon får via bidrag från Försäkringskassan tillgång till programmet VoiceXpress som är ett avancerat dikteringsprogram. Det innebär att hon nu kan styra datorn med rösten och tala in text istället för att skriva. Med ett trådlöst headset och en bärbar dator kan hon sitta eller stå när hon arbetar och undviker på så sätt att få ont eller tvingas till sjukskrivning. Det gör att Karin mår bättre både psykiskt och fysiskt.

Lennart, 57 år

”Nu slipper jag låtsas”

Lennart har länge arbetat på en ledande position inom näringslivet. Han har lång erfarenhet av styrelsearbete och personalledning. Han är en omtyckt chef och anlitas även som inspirationskälla då företaget startar upp nya avdelningar. Dessvärre undviker Lennart att kommunicera via text. Han har genom livet utvecklat en förmåga att hitta alternativa vägar till att skriva.

När Lennart kom i kontakt med Itakt var det från början för att hjälpa sin personal med annan arbetsplatsanpassning. Efter en utbildning om dyslexi och med hjälpmedel från Itakt känner Lennart sig trygg i att använda mail eller skriva PM.

 

Kontakta oss för mer information.