Itakt skapar nya möjligheter och förutsättningar för dig som upplever hinder i vardagen och på arbetsplatsen. Det kan exempelvis vara svårt att behålla koncentrationen, läsa, skriva, räkna enklare tal eller att komma i tid. Vi ser till dina behov och förutsättningar och erbjuder professionell utredning, utbildning och anpassade hjälpmedel.

Vi har mer än 20 års erfarenhet av olika svårigheter som många gånger är osynliga för omvärlden. Vi vet att olika hinder kräver kartläggning och anpassning och att processen är individuell.

Vi vet också att det är viktigt att känna trygghet. Därför erbjuder vi individuella möjligheter utifrån dina egna förutsättningar. Vårt team finns med under processen och skapar tydlighet och struktur. Med erfarenhet, engagemang och kunskap visar vi vägen till utveckling och framtid för dig.

Välkommen!

Solweig Barthelson, VD

Hej!

Mitt namn är Solweig Barthelson. 2001 startade jag Itakt. Vårt mål var att bygga upp en organisation som finns till hands på alla sätt vid olika behov av hjälpmedel eller anpassning av arbetsplatser osv. Så föddes vårt möjlighetscenter. Här erbjuder vi en rad anpassade tjänster som hjälper arbetsplatser och individer till ett enklare och effektivare arbetsliv.

Jag är utbildad pedagog med universitetsutbildning i dyslexi och har många års erfarenhet av hur man på olika sätt kan underlätta för personer med olika svårigheter i skola och arbetsliv. Denna kunskap delar jag gärna genom bland annat föreläsningar och handledning för arbetslag inom skolan. Jag håller också föreläsningar och workshops i ämnet. Viktigast är nog ändå arbetet med att hitta nya effektiva lösningar som gör att människor får en enklare vardag trots hinder som ibland uppstår.

Anna Hellman, Utbildningsansvarig

Hej!

Jag heter Anna Hellman och har arbetat hos Itakt sedan 2011. Innan dess studerade jag bland annat pedagogik vid Örebro Universitet och har tidigare arbetat med människor och kunskap på olika sätt, bland annat hos ÖBO. När jag tog min examen 2011 var mitt mål att få göra skillnad i ett viktigt arbete med människor. Det får jag göra hos Itakt! För mig är det viktigt att varje arbetsplats eller person får exakt den hjälp som passar bäst. Det ser olika ut varje gång och därför har vi på Itakt skapat en anpassad process som är helt individuell och aldrig ser likadan ut. Mina specialområden är läs- och skrivprogram, förstoringsprogram samt anpassningar för iPad och iPhone. Vi jobbar ständigt för att förändra och förbättra våra tjänster och det gör att utvecklingen hos Itakt aldrig stannar. Jag är glad och stolt över vårt företag! Vi ses!

Välkommen till oss!

Kontakta oss för mer information.

Samarbetspartner

Kerstin Hill Svensson, leg. logoped
Logopedexamen 1974 med vidareutbildning inom pedagogik och specialpedagogik, neuropsykologi, dyslexi, dyskalkyli och språkstörning samt datorbaserade hjälpmedel. Kerstin ansvarar för en 7,5 poängsutbildning i Dyskalkyli vid Uppsala Universitet. Hon har 40-årig erfarenhet av utredning kring inlärningssvårigheter; språkliga utredningar, dyslexi- och dyskalkyliutredningar samt utredning av hjälpmedelsbehov. Kerstin är även en uppskattad föreläsare och handledare. Hon har lång erfarenhet av att samarbeta med pedagoger och föräldrar kring åtgärder. Kerstin har sina lokaler i Västerås men är verksam över hela Sverige.

logopedbyranhill.se