Vår process

Alla är olika. Därför ser vi till att vår process kantas av personlighet och anpassning utifrån individ eller verksamhet. Vårt mål är att alla ska känna sig trygga under pågående arbete och att resultatet ger önskad effekt.

Processen sker i följande steg:

  • Behovsanalys

Vi ser till individuella styrkor och svagheter då vi analyserar individens eller verksamhetens behov. Vi ger sedan förlag på olika hjälpmedel, anpassningar eller utbildning som kan passa för den enskilde eller arbetsplatsen.

  • Utredning

Vid behov erbjuder vi möjligheter till vidare utredning. Vi har också nära samarbete med exempelvis logoped. Vi kan även ge vägledning i kontakt med Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

  • Bedömning

Vår bedömning mynnar alltid ut i ett konkret förslag på hjälpmedelsprogram och produkter som underlättar på arbetsplatsen och ger nya möjligheter att utföra olika typer av arbetsuppgifter optimalt.

  • Utprovning hjälpmedel

Vårt team finns med vid utprovning av olika typer av utrustning. Vi ser till att utrustning eller hjälpmedel installeras och anpassas utifrån användning och behov.

  • Utbildning hjälpmedel

Vi ger även nödvändig utbildning för individ eller grupp för att kunna använda olika produkter och hjälpmedel på rätt sätt.