Anpassning

Anpassning av arbetsplatsen

Vi anpassar och utrustar arbetsplatser. Med tekniska hjälpmedel och rätt utrustning kan hinder och svårigheter överbyggas och arbetet underlättas. Det ger effektivitet och goda arbetsförhållanden.

Exempel på arbetshjälpmedel

Appar för iPhone/Android

  • Påminnelser
  • Talsyntes
  • Kalender

Dataprogram

  • Diktering och röststyrning
  • Talsyntes
  • Rättstavning

Läsplattor

  • Anteckningsstöd
  • Planeringsverktyg

Vi arbetar med samtliga varumärken på området och ger alltid individuella och behovsbaserade rekommendationer.