Utbildning

Våra utbildningar anpassas alltid utifrån verksamhet, önskemål och behov. Vi fokuserar på det som är viktigt för just er arbetsplats och visar på möjligheter och styrkor.

Utbildning om funktionsnedsättning

Kunskap ger nya möjligheter. Med saklig information om eventuella hinder och svårigheter blir det enklare att skapa förutsättningar för en god arbetsplats.

Vi erbjuder utbildningar och föreläsningar för dig som i ditt arbete möter personer med olika svårigheter. Vi utbildar också yrkesverksamma (exempelvis skolpersonal, handläggare) som önskar mer kunskap om funktionsnedsättningar och olika hjälpmedel.

Utbildning hjälpmedel

Vi ger relevant information och utbildning i de tekniska hjälpmedel som används för att öka tillgängligheten på arbetsplatser. Utbildning hålls antingen för en specifik individ eller en hel grupp, beroende på behov.

Kontakta oss för mer information om våra olika utbildningar.

Föreläsningar

Vi anpassar gärna olika föreläsningar för just er verksamhet.

Våra föreläsningar baseras exempelvis på följande teman

  • Dyslexi
  • Dyskalkyli
  • Adhd
  • Arbetsskador och fysiska hinder

Kontakta oss för mer information.