Exam Reader 2

Pennan som låter dig skanna utskriven text och få den uppläst med inbyggd talsyntes och fungerar offline.

Beskrivning

Exam Reader 2 är en robust läspenna i fickstorlek som kan användas för att få utskriven text uppläst under provskrivningar*. Detta innebär att elever och studenter med läs- och skrivsvårigheter såsom dyslexi kan genomföra provet med vetskapen att de kan läsa och förstå frågorna.

Skanna in text på en eller flera rader och få den uppläst med talsyntes på svenska, engelska, danska, norska, spanska, franska, italienska, tyska, ryska, kinesiska, holländska eller portugisiska.

Rulla till toppen