Anpassning för ett enklare liv

Vi skapar möjligheter för dig som upplever olika typer av hinder i din vardag. Det kan vara svårigheter med koncentrationen, att läsa, skriva eller räkna. Eller att ha svårt för saker som att komma i tid eller att närvara vid möten. Vi levererar lösningar för en tillgänglig och god arbetsplats.

Vi anpassar arbetsplatser och verksamheter genom utbildningar, föreläsningar och olika typer av hjälpmedel.
Välkommen!