Hörsel

Skydda mot omgivningsljud och buller – hör det viktiga!

Hörselskydd

Hörselskydd

Vi erbjuder formgjutna hörselskydd för dig på arbetsplatsen eller fritiden.
Arbetshjälpmedel

Arbetshjälp
medel

När hörapparaten inte räcker till
Rådgivning

Rådgivning

Utbildning, information, pedagogisk genomgång

ITAKT skapar en hållbar hörselhälsa både i yrkeslivet och på fritiden.

ITAKT hjälper och stödjer individer med hörselnedsättning som är i behov av arbetstekniska hjälpmedel. Vi förebygger även hörselnedsättning genom att prova ut olika sorters hörselskydd. ITAKT jobbar med helheten runt hörselskadade personer och erbjuder därför Information, utbildning och rådgivning om hörsel, hörselnedsättning och dess konsekvenser i vardagen. Vi erbjuder även utbildning i bemötande med hörselskadade. ITAKT besöker dig på din arbetsplats.

Du får personlig och professionell hjälp!

Vårt mål är att du ska känna dig trygg med oss, professionalitet och gott bemötande är vårt signum. Vi följer dig genom hela processen utifrån dina behov och önskemål. Du kommer i kontakt med vår audionom Farah Razi som har över 20 års erfarenhet inom yrket samt en specialkompetens inom arbetshjälpmedel och anpassning.

Kontakta Farah för ett personligt samtal om hur hon kan hjälpa dig vidare.

placeholder
HÖRSELSKYDD

Individuella hörselskydd

Skydda din hörsel idag så förhindrar du hörselbesvär imorgon!
Hörseln är en viktig del av våra sinnen. När vi exponeras för ljud med för hög volym eller ljud som är väldigt intensiva, som plötsligt kraftigt buller, kan vår hörsel skadas. Förebyggande åtgärder är avgörande för att undvika permanenta skador som tinnitus eller hörselnedsättning. En skadad hörsel kan aldrig återställas. Ta ansvar för din hörsel och minska risken för framtida skador.

Det finns olikaprodukter som kan skydda din hörsel, val av produkt är beroende på den miljö som du vistas i.

placeholder
placeholder

Formgjutna hörselskydd

Individuella hörselskydd, eller formgjutna hörselskydd, ger maximalt skydd i bullriga miljöer. De anpassas efter din hörselgång och dämpar bakgrundsljud med bibehållen kvalitet i talet. Fördelarna inkluderar maximalt skydd, bekväm passform och individuell ljuddämpning.

Det finns olika formgjutna hörselskydd, valet av dom är beroende på din miljö och dina behov.

placeholder
placeholder

Hörselkåpor

Skydda din hörsel från bullerskador med rätt utrustning i tuffa arbetsmiljöer. Det finns hörselkåpor som inte bara skyddar din hörsel utan även erbjuder extra funktioner som Bluetooth för samtal och musik, samt medhörningsmikrofoner för smidig kommunikation.

Så går det till
placeholder
Tidsbokning

Du träffar audionomen för konsultation och kartläggning av ditt behov. Audionomen tar avtryck av dina hörselgångar.

Konsultation

Tillverkning

placeholder
Leverans

KONCENTRATION/OMGIVNING

BRUSREDUCERING HÖRLURAR

Brusreducerande hörlurar är en bra hjälp för dig som har svårt att koncentrera dig eller blir stressad av höga ljudnivåer.
Hörlurar som minskar störande ljud från omgivningen kallas för brusreducerande eller noise cancelling. Det är en teknik som filtrerar bort oönskade ljudvågor i bullriga situationer och som kan hjälpa personer som har svårt att koncentrera sig eller som blir stressade av höga ljudnivåer.
Till skillnad från traditionella hörlurar eller öronproppar som bara blockerar en del ljud, använder brusreducerande hörlurar en teknik som analyserar ljuden omkring dig. Hörlurarna genererar sedan en motsatt ljudvåg som omintetgör ljudet, så att du kan njuta av det du lyssnar på i lugn och ro.

Brusreducering
KONFERENS/MÖTESRUM

Arbetshjälpmedel

Med dagens hörapparater kan du oftast uppfatta tal och konversera i sociala sammanhang. Men ibland är hörapparater inte tillräckliga och kan ha svårt att fungera optimalt i bullriga miljöer som kontorslandskap eller vid möten och föreläsningar. Då finns möjligheten att komplettera med arbetshjälpmedel så att du kan delta fullt ut oavsett om du talar i telefon, sitter i möte, går på föreläsningar eller befinner dig i bullriga miljöer som till exempel öppna kontorslandskap.
Personer med nedsatt hörsel har särskilt svårt att kommunicera i bullriga miljöer och på avstånd. Faktorer som påverkar talet inkluderar bakgrundsljud, avstånd till talaren, akustik och efterklang.

Ljudmiljön

En optimal ljudmiljö är avgörande för alla, särskilt för dem med hörselnedsättning. Minskar vi bakgrundsljud och förbättrar akustiken, ökar möjligheten att förstå samtal, förbättrar koncentrationen och bidrar till trivsel.

En ljudvänlig miljö kan enkelt skapas genom att ta små åtgärder, såsom att dämpa ljud från möbler med tassar på stolbenen eller använda en duk på bordet. Ofta kan störande omgivningsljud minskas genom att placera maskiner i separata utrymmen eller bakom ljudabsorberande skärmar. Att stänga av TV, radio och dator kan också skapa en mer samtalsvänlig miljö.

Ljudutjämningssystem

………

Roger-On
RÅDGIVNING

Hörselrådgivning

Att leva med hörselnedsättning orsakar ofta ett kommunikationshinder i sociala sammanhang. Det kan ge följdsymptom som trötthet, stress och utanförskap.
Många personer med nedsatt hörsel eller dövhet upplever hinder för kommunikation och delaktighet i sitt dagliga liv. Även en mindre hörselnedsättning gör det svårt att höra i miljöer med störande ljud, till exempel på caféer, i kontorslandskap, på middagar eller liknande.

Vi på ITAKT erbjuder information och rådgivning om hörsel och om bemötande vid samtal med en hörselskadad person. Vi kan också informera om din hörsel och dina hörselbegräsningar på din arbetsplats.

Rubrik

???….

Rubrik

Få dina hjälpmedel kostnadsfritt genom Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Om du har en hörapparat och behöver extra hörsel hjälpmedel på jobbet kan Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen bekosta dina hjälpmedel. Vår audionom hjälper dig att hitta rätt hjälpmedel och med ansökan för att få bidrag.

Har du frågor..

Ta kontakt med vår leg. audionom och hjälpmedelexpert

Farah Razi

Växel: +46(0)70-815 71 77
Mail: farah@itakt.se

Rulla till toppen