MEMO Timer

Att förstå en viss tidsmängd kan vara svårt. MEMO Timer är ett hjälpmedel som passar alla åldersgrupper och gör det enklare att förstå tid, till exempel hur lång tid en aktivitet tar eller om hur länge en aktivitet ska börja.

Beskrivning

Med MEMO Timer kan du lära dig att förstå tid med hjälp av ljuspunkter som slocknar allt eftersom tiden går. Du får en känsla för både tid och tidsmängd. När tiden är slut blir du informerad om det genom ljud, ljus och vibration. I de fall du inte vill störa omgivningen kan du välja att få larmet enbart med vibration.

MEMO Timer finns i fyra versioner:
MEMO Timer 8 – tidsintervall mellan 2-8 minuter
MEMO Timer 20 – tidsintervall mellan 5-20 minuter
MEMO Timer 60 – tidsintervall mellan 15-60 minuter
MEMO Timer 80 – tidsintervall mellan 20-80 minuter

Rulla till toppen